Πιστοποιήσεις

Τα προϊόντα μας είναι αποτέλεσμα πιστοποιημένα βιολογικής καλλιέργειας

Η παραγωγή μας είναι αποτέλεσμα βιολογικής καλλιέργειας. Είναι δε πιστοποιημένη από εξειδικευμένο ελληνικό εργαστήριο.

Η ποιότητα των προϊόντων μας είναι ελεγμένη από πιστοποιημένα εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Πριοσδιορισμός περιεκτικότητας CBD σε καλλιέργεια ποικιλίας Futura 75.

90 ημέρες μετά τη φύτευση.

Πριοσδιορισμός περιεκτικότητας CBD σε καλλιέργεια ποικιλίας Futura 75, από ελληνικό εργαστήριο.

140 ημέρες μετά τη φύτευση.

Πριοσδιορισμός περιεκτικότητας CBD σε καλλιέργεια ποικιλίας Uso 31.

75 ημέρες μετά τη φύτευση.

Πριοσδιορισμός περιεκτικότητας THC σε καλλιέργεια ποικιλίας Futura 75.

90 ημέρες μετά τη φύτευση.

Πριοσδιορισμός περιεκτικότητας THC σε καλλιέργεια ποικιλίας Uso 31.

75 ημέρες μετά τη φύτευση.

Παραγωγή βιολογικής καλλιέργειας με ανανεωμένη πιστοποίηση για το 2020

Πριοσδιορισμός περιεκτικότητας CBD σε καλλιέργεια ποικιλίας Futura 75.

90 ημέρες μετά τη φύτευση.

Πριοσδιορισμός περιεκτικότητας CBD σε καλλιέργεια ποικιλίας Futura 75, από ελληνικό εργαστήριο.

140 ημέρες μετά τη φύτευση.

Πριοσδιορισμός περιεκτικότητας CBD σε καλλιέργεια ποικιλίας Uso 31.

75 ημέρες μετά τη φύτευση.

Πριοσδιορισμός περιεκτικότητας THC σε καλλιέργεια ποικιλίας Futura 75.

90 ημέρες μετά τη φύτευση.

Πριοσδιορισμός περιεκτικότητας THC σε καλλιέργεια ποικιλίας Uso 31.

75 ημέρες μετά τη φύτευση.

Παραγωγή βιολογικής καλλιέργειας με ανανεωμένη πιστοποίηση για το 2020

Κλεισιμο