Περιοχή

Τα προϊόντα μας καλλιεργούνται σε εκτάσεις της εύφορης θεσσαλικής πεδιάδας

Βιολογική καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης. Ποικιλία Futura 75 με αραιές αποστάσεις φυτών. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο βιολογικά λιπάσματα με μηδενική φυτοπροστασία και χρήση φυτοφαρμάκων.

Ποικιλία Futura 75 σε ώριμη κατάσταση

Ποικιλία Santhika 27, με ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις σε CBG, μία μέρα πριν τη συγκομιδή.

Ποικιλία Santhika 27

Η περιοχή στην οποία εκτείνονται οι καλλιέργειές μας, περιβάλλεται κατά κύριο λόγο από αγροτεμάχια βιολογικής παραγωγής βελτιστοποιώντας ακόμα περισσότερο την τελική ποιότητα των προϊόντων μας

Κλεισιμο